• İzmir’de İş Potansiyeli ve Yatırım Fırsatları
 • Daha Kapsayıcı Ekonomiler: Akdeniz Bölgesi’nde Kadınların Ekonomik Olarak Güçlendirilmesi
 • İş Dünyasında Cinsiyet Uçurumunun Yenilikçi Yöntemlerle Kapatılması
  Akdeniz’de Sağlık Turizmi Ağlarının Geliştirilmesi
  Akdeniz Bölgesinde Ekonomik İşbirliği Potansiyelinin Ortaya Çıkarılması
  Avrupa-Akdeniz’de Ticari ve Ekonomik İstikrar Arayışı
  Akdeniz’de Bölgesel Barış için İş Dünyasının Hızlandırılması
  Akdeniz’in Dijital Ekonomisi: Artan Verimlilik Yoluyla Üretkenliğin Artırılması
  Akdeniz için Doğa-Pozitif Ekonomiye Yönelik Bir Yol Haritası Oluşturulması
  Akdeniz Bölgesinde Gençlik ve Demokrasi
  Yaratıcı Akdeniz – Kültür ve Yaratıcılık Alanında İyi Uygulamalar
  Akdeniz’in Ortak Değerleri ve İş Kültürü
  Akdeniz’de Etki Yatırımının Teşvik Edilmesi ve Finans Sektörü için Yeşil Yatırımlar
  Gıda Krizi ve Tarımın Sürdürülebilir Dönüşümü
  Akdeniz’de İklim Değişikliğine Kentsel Çözümler