• Kadın girişimciliğinin desteklenmesinin ekonomik kalkınmadaki rolünü vurgulamak.
  • Akdeniz havzasındaki kadın dernekleri aracılığı ile Akdeniz ve Avrupa ile sivil toplum diyaloğunu ve ticari ilişkileri güçlendirmek.
  • İzmir merkezli Akdeniz Havzası Stratejik Ortaklıklar Merkezi (Mediterranean Strategic Partnerships Center of İzmir)’ni kurarak girişimci kadınların ve gençlerin inovasyona yönelik projelerinin hayata geçirilmesi için uluslararası ortaklıkların kurulmasına öncülük etmek.

ETKİNLİKLER

  • Paralel Oturumlar
  • Keynote Konuşmaları
  • B2B Toplantıları
  • Ödül Törenleri
  • İzmir Kültür Gezileri Sergiler
  • Dijital Sanat Deneyimleri Konserler